وقتی خدا یه لطفی در حق بندش میکنه وقتی یه هدیه بهش میده وقتی شرمندش میکنه نمیدونم وظیفه این بنده چیه مخصوصا وقتی  هدیهش به این قشنگی باشه.

/ 3 نظر / 19 بازدید

من فکر میکنم همه ی هدایا نیاز به باز گردوندن نداره. من فکر میکنم اونی که خدا شده به خاطر این بوده که چشمش دنبال چیزهایی که به بنده هاش میده نیست./ ما هنوز از بندگی خودمون که به شرط مزد بوده نتونستیم خلاص بشیم و غافلیم از گفته ی خواجه ی شیراز که : خواجه خود روش بنده پروری داند. من فکر میکنم نگاه کردن به زیبایی ای که خدا بهت هدیه کرده و اون اجساس ارامش و شادی ای که در پس اون نگاه به وجودت سرازیر میشه بزرگترین اتفاقی هست که میتونه بیفته و شاد بودن و شاد موندن خودش یه نوع سپاسگزاری هست.

خدابیامرز

سلام علیکم اما ما که مبادله نمی کنیم